Rodzaje szkoleń

 

Projekt zakłada wzrost kwalifikacji mieszkańców województwa podkarpackiego, nabywanie nowych umiejętności oraz uprawnień w ramach następujących kwalifikowanych, certyfikowanych szkoleń:

Obsługa dronów

Szkolenie dedykowane osobom, których celem jest zdobycie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności do pilotowania bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenie teoretyczne pozwala zdobyć wymaganą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, budowy statków lotniczych oraz zasad ich działania i bezpiecznego wykorzystania. Szkolenie praktyczne przygotowuje kursantów do odbycia państwowego egzaminu Urzędu Lotnictwa Cywilnego i pomaga w zdobyciu umiejętności praktycznych w pilotażu jednostek bezzałogowych.

Więcej o Obsłudze dronów

 • VLOS – Uprawnienia do obsługi bezzałogowych statków powietrznych obsługiwanych w zasięgu wzroku (Visual Line Of Sight). Kwalifikacje pozwalających na prowadzenie operacji lotniczych w zasięgu widoczności statku. Czas trwania szkolenia VLOS to:
  • część teoretyczna: 3 dni
  • szkolenie na symulatorach: 1 dzień
  • część praktyczna: 2 dni (każda osoba indywidualnie)
 • BVLOS – Uprawnienia (Beyond Visual Line Of Sight) pozwalają na prowadzenie operacji lotniczych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku. Czas trwania szkolenia BVLOS to:
  • część teoretyczna: 5 dni
  • szkolenie na symulatorach: 2 dzień
  • część praktyczna: 3 dni (każda osoba indywidualnie)
 • INS – Uprawnienia do prowadzenia kompleksowych szkoleń w zakresie obsługi i pilotażu bezzałogowych statków powietrznych. Uprawniają do prowadzenia kursów na świadectwo kwalifikacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego VLOS oraz BVLOS. Czas trwania szkolenia INS to:
  • część teoretyczna: 9 dni
  • szkolenie naziemne: 2 dni
  • część praktyczna: 3 dni (każda osoba indywidualnie)

IRATA

Szkolenie dedykowane dla osób mających predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości. Oferujemy Level 1 dla osób rozpoczynających karierę zawodową w dostępie linowym oraz Level 2 dla osób które ukończyły Level 1, przepracowały co najmniej 12 miesięcy jako technik LEVEL 1, a także mają udokumentowanie w Logbooku minimum 1000 roboczogodzin przepracowanych w systemie IRATA.

Więcej o IRATA

 1. IRATA Level 1 – szkolenie dedykowane dla osób mających predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy na wysokości, które rozpoczynają karierę zawodową w dostępie linowym. Obejmuje zakres teoretyczny tj. sprzęt do prac na wysokości, sprzęt do prac linowych, podstawowe węzły, normy i regulacje prawne związane z pracami wysokościowymi i linowymi. Szkolenie teoretyczne ma za zadanie uświadomić uczestników o siłach działających w układach linowych oraz podczas upadku z wysokości. Część praktyczna szolenia traktuje o budowie stanowisk i punktów kotwiczących, podstawowych technikach linowych, montażu lin poręczowych, wspinaniu z amortyzatorami upadku i podstawowych technikach ratowniczych.

2. IRATA Level 2 – Szkolenie dedykowane jest dla osób, które posiadają certyfikat IRATA Level 1. Kryterium dostępu stanowi także wymóg udokumentowania przepracowania co najmniej 12 miesięcy jako technik LEVEL 1, a także udokumentowanie w Logbooku minimum 1000 roboczogodzin przepracowanych w systemie IRATA. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Blok teoretyczny traktuje o sprzęcie do prac na wysokości i prac linowych, węzłach, normach i regulacjach prawnych związanych z pracami wysokościowymi i linowymi, oraz ma za zadanie uświadomienie uczestników o siłach w układach linowych i podczas upadku z wysokości. Część praktyczna obejmuje wymagane przy pracach w dostępie linowym: techniki wyciągania i transportu linowego, budowę stanowisk i punktów kotwiczących, widzę na temat podstawowych i zaawansowanych technik budowy układów linowych i poruszania się po nich, wspinanie z amortyzatorami upadku, wspinanie techniką sztucznych ułatwień w pionie, układów wyciągania i transportu linowego oraz zaawansowane techniki autoratownictwa linowego.

Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing)

Badania materiałowe pozwalające ocenić stan danego obiektu, zbadać ciągłość struktury oraz opisać niektóre jego własności. Wykonanie ich na danym obiekcie nie skreśla go z dalszej eksploatacji. Efektywność badań zależy od prawidłowo sprecyzowanych potrzeb tzn. doboru adekwatniej metody i techniki badań, ale przede wszystkim merytorycznych kompetencji osób, które ich dokonują. Każda z metod badawczych opiera się na wykorzystaniu zjawisk fizycznych. Wykorzystanie różnych metod ma na celu możliwość otrzymania różnych rezultatów, co może stanowić uzupełnienie w pozostałych metodach.

Więcej o Badaniach nieniszczących

 1. Badania wizualne VT 1+2 – metoda ta opiera się na bezpośrednim wykryciu i zaopiniowaniu nieciągłości, które mogą występować na powierzchni danego obiektu. Badania wizualne złączy posługują się narządem wzroku specjalisty, który może być wspomagany optyką (lupy, lusterka kontrolne, endoskopy, wideo endoskopy).
 2. Badania magnetyczno-proszkowe MT 1+2 to metoda, która daje możliwość wykrycia nieciągłości na powierzchni obiektu będącego ferromagnetykiem. Badania magnetyczno-proszkowe wykorzystują zjawisko powstawania lokalnego strumienia rozproszenia pola magnetycznego na ewentualnej nieciągłości, wokół którego gromadzą się cząsteczki proszku magnetycznego. Dzięki MT pozyskuje się czarno-białe lub fluorescencyjne ukazanie nieciągłości na powierzchni badanej. Wymiary tego zobrazowania służą do oceny obiektu.
 3. Badania penetracyjne PT 1+2 – metoda ta pozwala wykryć nieciągłości na powierzchni badanego obiektu, poprzez wykorzystanie zjawiska wnikania kapilarnego cieczy w nieciągłości, odessania jej przez powłokę, która utworzyła się dzięki naniesienia kontrastowego środka proszkowego. Wymiary zobrazowanej nieciągłości, które powstaje w wyniku tej metody na powierzchni badanej, służą do oceny obiektu.
 4. Badania ultradźwiękowe UT 1+2 – to metoda dająca możliwość zdiagnozowania nieciągłości wewnątrz badanego obiektu. Polega na wprowadzeniu wiązki fal ultradźwiękowych o ustalonych parametrach, która odbija się od nieciągłości materiałowych co zostaje zobrazowane na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego. Dzięki temu można wyznaczyć umiejscowienie oraz format tej nieciągłości oraz ocenić wskazania według zadanych kryteriów.

Spawanie

specjalistyczne działanie, które polega na łączeniu materiałów poprzez rozgrzanie i stopienie w wyznaczonym miejscu z wykorzystaniem lub bez wykorzystania spoiwa. Stopione spoiwo łącznie ze stopionymi brzegami części łączonych, czyli materiałem rodzimym, stanowi spoinę.

Więcej o Spawaniu

W ramach Projektu realizowane są 3 stopnie kwalifikowanych kursów : I stopień:

 • MAG
 • TIG
 • 111 (elektryczne)
 • 136 (proszkowe)

II stopień:

 • MAG
 • TIG
 • 111 (elektryczne)
 • 136 (proszkowe)
 • 311 (gazowe)

III stopień:

 • MAG
 • TIG
 • 111 (elektryczne)
 • 136 (proszkowe)
 • 311 (gazowe)

Obsługa urządzeń transportu bliskiego

W ramach projektu realizowane są szkolenia z obsługi suwnic i wózków, a także szkolenia na operatorów wciągników, wciągarek i podestów ruchomych.

Więcej o Obsłudze urządzeń transportu bliskiego

 • Obsługa suwnic – suwnica jest używana do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie; w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy.
 • Obsługa wózków – wózek jest to pojazd kołowy mechaniczny, o napędzie silnikowym stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Inaczej nazywany: wózek widłowy, widlak, paleciak.
 • Operator wciągników – wciągnik przeznaczony jest do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu; obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną.
 • Operator wciągarek – wciągarka przeznaczona do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym; zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama stała, przesuwana lub przejezdna.
 • Operator podestu ruchomego – podesty ruchome znajdują zastosowanie w trakcie wykonywania prac budowlanych lub montażowych na wysokościach. Potoczne nazwy podestów: kosz, podnośnik koszowy, zwyżka.

Biuro projektu

Kontakt w sprawie szkoleń innych niż na operatora drona

Adres

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Inwencja
Świlcza 145b,
36-072 Świlcza

Telefon

+48 663 155 533

Godziny pracy

pon – pt: 8:00-16:00

Biuro Partnera

Kontakt w sprawie szkoleń na operatora drona

Adres

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Oddział w Babicy
Babica 144
38-120 Czudec

Telefon

+48 570 876 007

E-mail

biuro@projektyszkoleniowe.pl

Godziny pracy

pon – pt: 8:00-16:00