Zapytanie: Usługa wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i na symulatorach w ramach szkolenia  UAVO – VLOS, BVLOS, INS.
Termin postępowania: 21.08.2018 – 29.08.2018
Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0023/17-00
Sygnatura zapytania: 04/95/2018/P/AK
Szczegółowe informacje: http://systemybezzalogowe.pl/projekty