Zapytanie: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń UAVO – VLOS, BVLOS, INS.
Termin postępowania: 17.08.2018 – 24.08.2018
Numer projektu: RPPK.09.05.00-18-0023/17-00
Sygnatura zapytania: 03/95/2018/P/AK
Szczegółowe informacje: http://systemybezzalogowe.pl/projekty