Aplikuj

 

Aby skutecznie aplikować należy:

Dostarczyć do Biura Projektu komplet dokumentów, na który bezwzględnie składają się:

  • formularz rekrutacyjny (dostępny w wersji on-line lub tradycyjnej tj. wypełnianej ręczne),
  • regulamin rekrutacji,
  • oświadczenie o stanie zdrowia,
  • test widzenia (dotyczy szkoleń z zakresu badań nieniszczących).

Uwaga!

  • Dokumenty muszą być wydrukowane w wersji pełnokolorowej,
  • Każdy dokument musi być podpisany,
  • Każda strona dokumentów musi być zaparafowana przez Kandydata.

Wypełnij formularz online, wydrukuj, podpisz, dostarcz do Biura Projektu lub Biura Partnera wraz z pozostałymi dokumentami.

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij ręcznie i dostarcz do Biura Projektu lub Biura Partnera wraz z pozostałymi dokumentami.

Biuro projektu

Kontakt w sprawie szkoleń innych niż na operatora drona

Adres

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Inwencja
Świlcza 145b,
36-072 Świlcza

Telefon

+48 663 155 533

Godziny pracy

pon – pt: 8:00-16:00

Biuro Partnera

Kontakt w sprawie szkoleń na operatora drona

Adres

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Oddział w Babicy
Babica 144
38-120 Czudec

Telefon

+48 570 876 007

E-mail

biuro@projektyszkoleniowe.pl

Godziny pracy

pon – pt: 8:00-16:00